Garantie & klachten

Wij maken onze producten met veel liefde en aandacht en doen ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@lontcandles.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Guarantees & complaints

We make our products with care and attention and do our best to deliver them to you in the best condition. However, it sometimes happens that an order breaks during transport or that something else happens that entitles you to a warranty claim. From a legal point of view, you are obliged to report this to us within two months of discovering the defect. If the defect falls within the warranty, we will arrange for repair or replacement free of charge.

We encourage you to notify us of complaints by sending an email to info@lontcandles.com. If this does not lead to a solution, it is possible to sign up for dispute mediation by WebwinkelKeur/ValuedShops. From February 15, 2016 it is for EU consumers possible to submit complaints using the ODR platform of the European Commission. This ODR platform can be found at http://ec.europa.eu/odr. When your complaint is not submitted elsewhere you are free to file your complaint using the EU platform. We do advice to submit your complaint first to us or by contacting WebwinkelKeur/ValuedShops.